Driftsinfo

Kære forbruger

Ingen PFAS i Kaldred Ferieby Vandværks vand.

Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.
Michael Simonsen, formand ved Kaldred Ferieby Vandværk har sammen med bestyrelsen besluttet af få undersøgt 3 tappesteder.

Vandprøverne, er analyseret for forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser.

Hos 3 forskellige forbrugere på vores ledningsnet har vi fået udtaget prøver og resultatet viser, at vandet er helt rent – også for PFAS. Den viden er vi naturligvis glade for at dele med vores forbrugere. Især aktuelt, da der medierne er meget fokus på PFAS-fund flere steder.

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 736 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.