Kaldred Ferieby vandværk bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsen:Bestyrelsen i Kaldred Ferieby Vandværk fik på generalforsamlingen 2022 nysammensætning. Arbejdet og møderne har fungeret rigtig godt og der er opnåetmange resultater og forbedringer til stor glæde for vores 736 aftagere. Bestyrelsenhar afholdt gode og resultatorienterede møder. Der er truffet en del beslutningersom bestyrelsen nu kan se tilbage på med stor tilfredshed. Der var til alle voresmøder stor lyst til at debattere og snakken gik lystigt. Indsatsområder.Der er siden juni

Læs mere »
vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 736 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.