Kaldred Ferieby Vandværk

Driftsinfo

Opdateret d. 18.december 2020

Generalforsamlingen den 09.01.21 er aflyst pga. Corona-situationen.

Ny dato til generalforsamling vil være lørdag den 22. maj 2021 kl.11 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2 –  4593  Eskebjerg

Med venlig hilsen

Formand

Helge Petersen

 

Der vil idag onsdag d. 25. november være lukket for vandet i området mellem Tørvemosevej og Arnakkevej i tidsrummet 8.oo – 17.oo. Der henvises til tidligere opdatering.

Tirsdag d. 24 november vil der på grund af et større vedligeholdsarbejde på ledningsnettet være lukket for vandet i hele forsyningsområdet fra klokken 8.00 til 17.00.

Onsdag d. 25. november vil der være spredte lukninger  for vandet i forsyningsområdet fra klokken 8.00 til 17.00.

Det samme vil muligvis også gøre sig gældende for torsdag d. 26. november.

Vær opmærksom på at efterfølgende kan der forekomme både rust og luft i vandet så lad vandet løbe lidt.

Se mere her.

Helge Petersen er indtrådt som midlertidig formand.

På grund af de nye restriktioner med Covid19 er generalforsamlingen i vandværket den 15. november 2020 aflyst.

Ny dato for generalforsamling er 9. januar 2021 kl. 11.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Nyløkkevej 2, 4593  Eskebjerg

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 734 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.