Driftinfo

Boring nummer 3 er nu blevet hævet. Boring nummer 1 og 2 er i gang nu og derfor kører vi på en boring. Dette giver ingen problemer i forhold til det forbrug vi har lige nu. I tilfælde af højere forbrug har vi naturligvis en plan for det. Arbejdet forventes afsluttet inden jul. Værkets drift pumper til boringerne serviceres samtidig

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 736 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.