Kaldred Ferieby Vandværk

Driftsinfo

Opdateret 30. oktober

Helge Petersen er indtrådt som midlertidig formand.

På grund af de nye restriktioner med Covid19 er generalforsamlingen i vandværket den 15. november 2020 aflyst.

Ny dato for generalforsamling er 9. januar 2021 kl. 11.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Nyløkkevej 2, 4593  Eskebjerg

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 734 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.