Kaldred Ferieby Vandværk

Driftsinfo

Opdateret den 27. april 2021.

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Kaldred Feriebys Vandværk den 22. maj kl. 11.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Dagsorden kan du se her.
Regnskab kan du se her.

Generalforsamlingen den 09.01.21 er aflyst pga. Corona-situationen.

Med venlig hilsen
Formand
Helge Petersen

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 734 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.