Driftsinfo

Opdateret den 28. september 2021.

I morgen onsdag d. 29. september vil der på grund af ledningsarbejde være lukket for vandet hos Kaldredvej 29, 31 og 52 mellem kl. 8 – 15. De berørte ejendomme er orienteret.

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Kaldred Feriebys Vandværk den 22. maj kl. 11.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Dagsorden kan du se her.
Regnskab kan du se her.

Generalforsamlingen den 09.01.21 er aflyst pga. Corona-situationen.

Med venlig hilsen
Formand
Helge Petersen

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 736 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.