Kaldred Ferieby Vandværk

Driftsinfo

Opdateret 26. juli

 

Generalforsamlingen 2020 er udsat indtil videre – på grund af COVID-19.
Der indkaldes så snart det er muligt.

GOD SOMMER!
// Bestyrelsen

vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 734 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.