Indkaldelse til generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling i Kaldred Ferieby Vandværk. Vandværket byder på kaffe/te og brød.Efter mødet bydes på 2 styks smørrebrød og en øl/vand. Læs mere her: indbydelse til generalforsamling 2024.

Læs mere »
vand i glas

Kaldred Ferieby Vandværk

Vandværket forsyner 736 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.

Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.