Lørdag den 18. Maj 2024 kl. 11.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kaldred Ferieby Vandværk

Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen:
    • Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år (Raymond Stegger genopstiller ikke)
    • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Britt Jensen genopstiller ikke)
    • Valg af administrator for 2 år (Helle Reinholdt opstiller)
    • Eventuelt valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
7.Valg af suppleanter:
    • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
    • Valg af 1 revisor
    • Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
Punktet hvor alt kan drøftes og intet besluttes.

Tilmelding på mail formanden@k-f-v.dk senest 10.05.2024 af hensyn til kaffe-kage og smørrebrød.

Vandværket byder på kaffe/te og brød.
Efter mødet bydes på 2 styks smørrebrød og en øl/vand.
Tilmelding ad hensyn til mad.
Tilmelding sendes til: michael.simonsen@k-f-v.dk.