Nyhedsbrev nummer 1 – 2023

Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 1 – 2023 fra bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen besluttet at udsende 4 nyhedsbreve om året.

Du sidder her med nyhedsbrev marts 2023. Vi håber med dette at bidrage til god information, spareråd og indblik i driften af dit vandværk. En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Velkommen til og vi håber I bliver glade for at være her i dette dejlige område.

Her er lidt nyt fra driften

Siden sidste nyhedsbrev har vi følgende nyt:

Vi har fået hævet vores 3 vandboringer. Foto kan ses på vores hjemmeside. En god og tiltrængt opgave vi har fået klaret.

Vi har undersøgt et nyt kvalitetssikringssystem, og dette vil vi arbejde videre med i bestyrelsen. Mere om dette i næste nyhedsbrev.

Vores vedtægter har været til serviceeftersyn hos Vandværksforeningen. Vi vil på næste bestyrelsesmøde i marts drøfte dette.

Vi er i kontakt med Kamstrup om bud på udskiftning af vores vandmålere. Den nye generation af målere vil gøre det muligt for den enkelte aftager at få et overblik og følge sit eget vandforbrug og eventuelt vandspild. Man kan i dette system opsætte døgnforbrug og få alarmer via sms, hvis forbruget afviger fra det forventede.

Der er booket forsamlingshus til årets generalforsamling, som finder sted den 10.6.2023. Vi udsender nærmere info i starten af maj.

Årsafregninger for 2022 er på vej ud til alle aftagere fra vores administrator.

Der arbejdes lige nu med regnskab 2022 og klargøring af materiale til generalforsamling.

Hjemmesiden www.k-f-v.dk  er yderligere udvidet, og her finder du f.eks.:

Nyhedsbreve – budget – referater- analyser fra vandprøver – foto fra arbejdet med hævninger af boringer. Kig forbi hjemmesiden og kom gerne med input til bestyrelsen fra dit besøg.

Dialog med bestyrelsen

Ønsker du dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan du skrive til os og få svar. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret, og at du får svar på dine spørgsmål.

Uddannelse og netværk for Kaldred Ferieby Vandværk

Vandpasser og formand vil til oktober 2022 tage driftskursus og hygiejnekursus. Der deltages i de mulige arrangementer i vandværksforeningen og Kalundborg vandråd.

Lidt gode forårs tips

Foråret er snart foran os. Her i slutningen af februar er der flere steder tegn på, at det er på vej. I den forbindelse kan vi anbefale følgende:

  • Hold øje med utætheder i jeres målerbrønd og jeres vandinstallationer, når I åbner for vandet igen efter vinter. Toiletter og varmtvandsbeholder skal måske tjekkes, og toilet og vandinstallationer tjekkes, når der igen kommer vand på.
  • Tjek tagrender og tag efter stormene
  • Husk at få støvsuget filter i varmepumpen
  • Gå en tur rundt på grunden og tjek op på om alt er vel. Stormen har bl.a. fået store grene til at knække af træerne.

Vi fra bestyrelsen vil ønske dig et godt forår 2023 og en god sæsonstart.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kaldred Ferieby Vandværk

Marts 2023

Andre nyheder