Nyhedsbrev nummer 1 – 2024

Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 1 – 2024 fra bestyrelsen. Fremover vil bestyrelsen udsende 2 nyhedsbreve 1 i forår og 1 i efterår.
Du sidder her med nyhedsbrev 1 fra bestyrelsen februar 2024. Vi håber med dette nyhedsbrev at bidrage til god information, spareråd og fornuftigt indblik i driften af Kaldred Ferieby Vandværk.
En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Velkommen til og vi håber I bliver glade for at være her i dette dejlige område.

Her er lidt nyt fra driften:

Siden sidste nyhedsbrev har vi følgende nyt:
Vi har undersøgt et nyt kvalitetssikringssystem Tethys, og dette vil vi arbejde videre med. Vi vil køre test i marts-april 2024 og beslutte om vi køber det. Mere om dette i næste nyhedsbrev til oktober 2024.
Vi har nu indkøbt vores nye vandmålere og tilbageløbssikringer. Den nye generation af målere vil gøre det muligt for den enkelte aftager at få et overblik og følge sit eget vandforbrug og eventuelt vandspild. Man kan i dette system opsætte døgnforbrug og få alarmer via app, hvis forbruget afviger fra det forventede. Der køres p.t test af måler hos vores bestyrelse. Testen er meget lovende og vores vandpasser Per er kommet godt ind i systemet. Vi forventer montering til marts 2024. Herefter opsætter Per den enkelte måler i systemet.
Der vil cirka 14 dage inden montering blive udsendt information om hvor vi starter og hvornår. Det er derfor også meget vigtigt, at den enkelte grundejer sikrer god adgang til målerbrønd og at der er ryddet omkring den. VVS skal kunne komme nemt og ubesværet til målerbrønden. Målerbrønden er jo hver grundejers ejendom og den skal være nemt tilgængelig. Bare så ansvar omkring målerbrønd er på plads og i orden. Så næste gang du er i sommerhuset så tjek lige op på målerbrønden.

Vi medsender information om ledningsansvar fra Danske Vandværker så det er ledningsansvar er på plads. Læs det.
Vigtigt i forhold til kommende målerudskiftning.
Vi får nu udviklet en app så det er nemt for den enkelte, at tilgå oplysningerne fra måleren. Alle modtager nærmere information når vores app er klar.

Foto af vandmåler:

Generalforsamling 2024

Vi har i bestyrelsen sat dato for næste generalforsamling. Det bliver den 18.5.2024 i Eskebjerg Forsamlingshus. Nærmere info udsendes sammen med indkaldelsen. Så sæt x i kalenderen. Vi tilbyder kaffe og kringle under generalforsamlingen. Efter forsamling er der smørrebrød. Vi fra bestyrelsen håber i vil komme.
Hjemmesiden www.k-f-v.dk er yderligere udvidet, og her finder du f.eks.:
Nyhedsbreve – budget – referater- analyser fra vandprøver – foto fra arbejdet med hævninger af boringer. Kig forbi hjemmesiden og kom gerne med input til bestyrelsen fra dit besøg på hjemmesiden.

Dialog med bestyrelsen:

Ønsker du dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan du skrive til os og få svar. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret, og at du får svar på dine spørgsmål.
Besøg vores hjemmeside her: www.k-f-v.dk

Lidt tips

Vinteren har virkelig været over os. Her i starten af 2024 har der flere steder været brud på rør mm.

Vi lokaliserede 3 større brud og i den forbindelse kan vi anbefale følgende:

  • Hold øje med utætheder i jeres målerbrønd og jeres vandinstallationer, når I åbner for vandet igen. Toiletter og varmtvandsbeholder og rørsystem
  • Tjekkes for utætheder. Tjek tagrender og tagflader efter den megen nedbør og sne er nedbrudt.
  • Gå en tur rundt på grunden og tjek op på om alt er vel. Stormen har bl.a. fået store grene til at knække af træerne. Tjek tagene og mindre anneksbygninger,
  • Aftal eventuelt med naboer at de lige holder et vågent øje med dit hus og grund.
  • Husk regnvandstønder med tagnedløb direkte forbundet kan have fået frostskader.
  • Tilmeld dig sms-advisering ved driftsforstyrrelser fra vandværket hvis du ikke er med på denne service. Tilmelding kan ske på hjemmesiden. Vi mangler lige nu 80 på listen. De har nu modtaget brev fra vandværket med en opfordring til at komme på listen. Det er vigtigt at vi hurtigt kan komme i kontakt med jer når der er vandbrud mm. Spørg eventuelt naboen om de er på listen når i møder hinanden. Det begrænser store udgifter og vandspild.

Der skal lyde en stor tak til de mange, der har kontaktet vandværket omkring vandskader. Mange tjekker heldig vis når der skal luftes hund. Tak.

Der tales lige nu meget om at pumpe co2 på lager i undergrunden. Der er lige nu gang i en underskriftsindsamling. På www.miljohf.dk er det muligt at læse mere og underskrive. 7 foreninger og organisationer har skrevet høringssvar til miljøstyrelsen.
Vi fra bestyrelsen vil ønske alle et dejligt forår (som forhåbentlig snart indfinder sig) dagene er i hvert fald tiltaget og det lysner.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Kaldred Ferieby Vandværk

Andre nyheder