Nyhedsbrev nummer 2 – 2023

Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 2 – 2023 fra bestyrelsen. Fremover vil vi udsende nyhedsbrev i marts og oktober.
Du sidder her med nyhedsbrev november 2023. Vi håber med dette at bidrage til god information, spareråd og indblik i driften af dit vandværk.
En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Velkommen til og vi håber I bliver glade for at være her i dette dejlige område.

Her er lidt nyt fra driften:

Siden sidste nyhedsbrev har vi følgende nyt:
Vi har undersøgt et nyt kvalitetssikringssystem, og dette vil vi arbejde videre med. Vi vil køre test i 2024 og beslutte om vi køber det. Mere om dette i næste nyhedsbrev til marts 2024.
Vi har etableret elektronisk låsesystem Salto på vandværket. Dermed er der elektronisk aftryk på trafik på vandværket. Sikkerhed og adgange er vigtigt og anbefalet af myndigheder. Det kan vi nu glæde os over. Alle der skal ind får adgang ved henvendelse til vores vandpasser Per. Adgangskontrol der virker har vi nu.
Vi har indkøbt vores nye vandmålere. Den nye generation af målere vil gøre det muligt for den enkelte aftager at få et overblik og følge sit eget vandforbrug og eventuelt vandspild. Man kan i dette system opsætte døgnforbrug og få alarmer via sms, hvis forbruget afviger fra det forventede. Vi har nu valgt entreprenør der skal montere dem. Der køres test af måler hos vores vandpasser Per. Når vi er på plads med test kigger vi ind i plan for montering. Vi håber montering er igangsat til marts 2024.
Vi skal have udviklet en app så det er nemt for den enkelte at tilgå oplysningerne.

Foto af vandmåler.

Ændring i opkrævningsperioder:

I forbindelse med nye vandmålere installeres ændres der i afregninger. I dag udsender vi a conto i august og årsafregning i februar. Fra 2024 udsender vi årsafregning i januar til betaling i februar. Der udsendes a conto i juli. Vi ændrer perioden fra januar til december i stedet for oktober til september. Dette vil ske med ændring fra 2024. De nye målere fjernaflæses.

Hjemmesiden er yderligere udvidet, og her finder du f.eks.:

Nyhedsbreve – budget – referater- analyser fra vandprøver – foto fra arbejdet med hævninger af boringer. Kig forbi hjemmesiden og kom gerne med input til bestyrelsen fra dit besøg.

Dialog med bestyrelsen:

Ønsker du dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan du skrive til os og få svar. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret, og at du får svar på dine spørgsmål.

Uddannelse og netværk for Kaldred Ferieby Vandværk:

Vandpasser og formand har nu gennemført og bestået driftskursus og hygiejne kursus. Dette var lærerigt og vi fik nogle tips med os. Samarbejdet med Knud som er driftsansvarlig nu fortsætter. Per Dunch vores vandpasser overtager driftsansvaret og Knud hjælper til når vi har tekniske emner vi ønsker at drøfte og få sparring til.

Der deltages i de mulige arrangementer i vandværksforeningen og Kalundborg vandråd.
Vi følger udviklingen i branchen med ugentlige nyhedsbreve fra Danske Vandværker mm.

Lidt vintertips:

Vinteren er over os nu. Her i starten af november er der flere steder tegn på, at det er vinter. I den forbindelse kan vi anbefale følgende:

  • Hold øje med utætheder i jeres målerbrønd og jeres vandinstallationer, når I lukker for vandet. Toiletter og varmtvandsbeholder og rørsystem skal vintersikres hvis huset ikke benyttes i længere tid.
  • Tjek tagrender og tagflader efter stormen.
  • Husk at få støvsuget filter i varmepumpen og lad den køre på vinterdrift hvis huset ikke benyttes i længere tid. Det er godt for hus og inventar.
  • Gå en tur rundt på grunden og tjek op på om alt er vel. Stormen har bl.a. fået store grene til at knække af træerne.
  • Aftal eventuelt med naboer som kommer eller bor her i vinter at de lige holder et vågent øje med hus og grund.
  • Husk regnvandstønder med tagnedløb direkte forbundet kan få frostskader.
  • Tilmeld dig sms-advisering ved driftsforstyrrelser fra vandværket hvis du ikke er med på denne service. Tilmelding kan ske på hjemmesiden.

Vi fra bestyrelsen vil ønske dig og din familie en god Jul og et lykkebringende Nytår 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Kaldred Ferieby Vandværk

Andre nyheder