Om Vandværket

Vandværket forsyner 734 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket er fuldautomatisk, op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.
Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer.
Vandværket udpumper ca. 22.000 m³ til vandværkets forbrugere pr. år.

 

Kaldred Ferieby Vandværk
Vandværksvej 2
4593 Eskebjerg
Tlf. 4041 0997

CVR 33119402
Bank konto: Reg 400  Konto 4018701044