Her informeres om eventuelle reparationer og udbedringer.