Spørgsmål og svar

Hvordan foregår godkendelse af nye takster?

Takster for kommende periode skal godkendes ved generalforsamlingen samt hos kommunen.
Vi sender takster til godkendelse hos Kalundborg Kommune i god tid op til generalforsamlingen, men der kan i nogle tilfælde forekomme forsinkelse på svar fra kommunens side af, og vi har derfor ikke deres godkendelse at fremvise til generalforsamlingen.
Dette er ikke noget problem, da både generalforsamlingen og kommunen begge er instanser, som kan godkende taksterne, og rækkefølgen for hvem der godkender først, er underordnet.

Hvordan foregår kvalitetssikring af vandet?

Vi har faste målinger på vandprøver, som går direkte til kommunen. Vi har dobbelt døgnovervågning med vandpasser samt CTS-overvågning.
Vi har netop gennemgået alle procedurer med Kalundborg Kommune. Alt er på plads og i orden, og de er meget tilfredse med procedurer og dialog. Vi kan med glæde informere, at vores kvalitetssikring lever fuldt op til Kalundborg Kommunes forventninger.

Hvornår sker der tilsyn fra Kalundborg Kommune?

Hvert 5. år udfører kommunen tilsyn på vandværket. De var her sidst i forbindelse med en større ombygning, og det var i 2019. I 2021 er kommunen inviteret af vandværket til at udføre nyt tilsyn, men dette afslog kommunen, da de ikke ser grundlag for besøget.
Kommunen vurderer løbende vandprøver, procedurer og kvalitet, og vi sender løbende skriftlig dokumentation fx i form af rapporter, eksempelvis fra slamsugning foretaget. Derved er der et løbende tilsyn med vandværket også, udover det der foretages hvert 5. år.

Har vi de nødvendige certifikater og uddannelse for at kunne varetage vores poster?

Påkrævede certifikater, uddannelse og tilsyn, i forhold til Kalundborg Kommune, er alle i orden og godkendte.
Kalundborg Kommune er meget tilfredse med vores tilsyn, og har ingen bemærkninger.
Vi arbejder naturligvis sammen på tværs af vores ansvarsområder, og drøfter emner hvorom vi kan forbedre og optimere.
Der er planlagt kurser i 2022 for vores ansvarlige på vandværket.

Kaldred Ferieby Vandværk drives efter alle gældende regler, og vi er i løbende dialog med relevante myndigheder.
I samarbejde med Kalundborg Kommune sikrer vi dit drikkevand hver eneste dag.