Vandkvalitet

Indvindings-boringer:

Vandværket har i alt 3 boringer, hvoraf der kan invindes vand.
Vandets hårdhed er 12.
Vandværket indvinder årligt ca. 22.00 m³ vand.

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.

Vandkvalitet og kontrol:

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindings-boringer som af drikkevandet på værkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganisk sporstoffer
  • Kontrol med organisk mikro forureninger
  • Begrænset kontrol

Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5 – 30 dHº

Hårdheden:

Er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dHº (tysk hårdhedsgrader)
Et stort indhold betyder at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt.

HårdhedsgradBetegnelse
0 – 4Meget blødt
4 – 8Blødt
8 – 12Middel hårdt
12 – 18Temmelig hårdt
18 – 30Hårdt
over 30Meget hårdt

Vandanalyse

Det grundvand vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene.
Under vejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet.
Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten.
Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.