Vandmåler

Brugervejledning (korte)

  • MULTICAL®21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele.
  • Måleren kræver ikke vedligehold og bliver fjern-aflæst fra vandværket.
  • Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand og de små cifre angiver liter. (eks. måleren vist her på siden til højre viser målerstanden 587,263m³)
  • Den grafiske flowindikator i venstre side, af måleren, angiver med fem små trekanter, om der løber vand gennem måleren.
  • Når vandet står stille, er trekanten slukket.
  • Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv.
  • Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informerer om usædvanlige forhold i vand-forbruget. En aktiv infokode blinker med et af ordene:
  • “LEAK”, “BURST”, “TAMPER”, “DRY”, “REVERSE”, “RADIO OFF”

LEAK
Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24  timer.
Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST
Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter som tegn på et sprængt rør.

TAMPER
Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.

DRY
Måleren er ikke vandfyldt.

REVERSE
Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.

RADIO OFF
Måleren er endnu i transportindstilling, hvor den indbyggede radiosender er slået fra. Senderen tænder automatisk, når den første liter vand er løbet igennem måleren.